Selayang Pandang

PROFIL KECAMATAN GERUNG

 1. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Gerung merupakan salah satu dari sepuluh Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat yang terletak di ibu kota Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 1. Gerung dikukuhkan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda pada Tahun 1894 dengan mempunyai wilayahnya meliputi Kecamatan Gerung, Kediri, Labuapi, Kuripan, Lembar dan Sekotong.

Adapun Kepala Distrik yang pernah menjabat yaitu :

 • RADEN SUKARAH 1894 – 1908
 • MAMIQ DARMASIH 1908 – 1926
 • LALU DARWIAH 1926 – 1940
 • LALU DARWILAM 1940 – 1946
 • LALU DARMAWI 1946 – 1954
 • LALU MAWARDI 1954 - 1961
 • BAPAK PUASI 1961 – 1968

 

 1. Pada masa jabatan Bapak Puasi, nomen clatur Kedistrikan diubah menjadi Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Wilayah ( CAMAT ).

Dalam perjalanan Kecamatan Gerung dimekarkan pada Tahun 1971 menjadi 2 Kecamatan.

 • Kecamatan Gerung meliputi Gerung, Lembar dan Sekotong.
 • Kecamatan Kediri yang meliputi Wilayah Kediri, Labuapi dan Kuripan.

 

 1. Pada Tahun 1979 Kecamatan Gerung dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu :
 • Kecamatan Gerung meliputi Wilayah Gerung sekaligus Wilayah Kecamatan Lembar.
 • Kecamatan Persiapan Sekotong meliputi Wilayah Kecamatan Sekotong dan sebagian Wilayah Kecamatan Lembar.

 

 1. Pada Tahun 2000 Kecamatan Gerung dimekarkan lagi menjadi 2 Kecamatan yaitu :
 • Kecamatan Gerung yang meliputi Wilayah Kecamatan Gerung sekarang dan Kecamatan Lembar.

 

Adapun Camat yang pernah menjabat di Kecamatan Gerung sebagai berikut :

 1. Lalu Mas’ud 1968 – 1972
 2. H. Lalu Nurdan 1972 – 1980
 3. Drs. H. Lalu Djuarsih 1980 – 1985
 4. Drs. H. Lalu Bakri 1985 – 1988
 5. H. Lalu Muchtar 1988 – 1996
 6. Drs. H. Lalu Moh. Kasim 1996 – 1998
 7. Drs. H. Lalu Arpan 1998 – 1999
 8. Dra. B. Eva Nurcahya Ningsih M.Si 1999 – 2002
 9. H. Lalu Patrah, SH 2002 – 2004
 10. B. Indriani Farida Candrakasih, SIP. 2004 – 2006
 11. H. Lalu Ardipati. S.Sos 2006 – 2009
 12. Drs. H. Herman HS. 2009 – 2010
 13. Mahnan, SSTP 2010 – 2013
 14. Hendrayadi 2013 - 2014
 15. B. Yeni Satriani Ekawati, S.Sos 2014 - 2015
 16. Dra. B. Mustika Dwi Adni, MM 2015 – 2017
 17. H. Mulyadi, SH 2017

 

 1. Kondisi Wilayah

Kecamatan Gerung adalah sebagai Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang sangat potensial dibidang pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan serta pertambangan.

Mengingat letak Kecamatan Gerung yang sangat strategis dan kemungkinan untuk berkembang di masa depan lebih pesat dibanding Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dengan memiliki luas 62,29 km2 yang terdiri dari 3 kelurahan dan 11 desa sebagai berikut :

 • Letak Geografis Kecamatan Gerung dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kecamatan Kediri dan Labuapi

Sebelah Timur : Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kuripan

Sebelah Selatan : Kecamatan Lembar

Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kecamatan Lembar

 • Luas Wilayah Kelurahan dan Desa sebagai berikut :
 1. Lurah Gerung Utara 3,50 km2
 2. Lurah Gerung Selatan 2,33 km2
 3. Lurah Dasan Geres 2,81 km2
 4. Desa Kebon Ayu 4,46 km2
 5. Desa Gapuk 2,99 km2
 6. Desa Suka Makmur 3,20 km2
 7. Desa Beleke 2,61 Km2
 8. Desa Dasan Tapen 2,12 km2
 9. Desa Banyu Urip 12,55 km2
 10. Desa Babussalam 2,16 km2
 11. Desa Tempos 4,10 km2
 12. Desa Mesanggok 1,27 km2
 13. Desa Taman Ayu 6,20 km2
 14. Desa Giri Tembesi 11,99 km2

Dari 3 Lurah dengan 19 Lingkungan, 11 Desa dengan 71 Desa. Adapun nama-namanya sebagai berikut :

 1. Lurah Gerung Utara
 • Lingungan Babakan
 • Lingkungan Pohdana
 • Lingkungan Montong Sari
 • Lingkungan Karang Anyar
 • Lingkungan Bagu
 1. Lurah Gerung Selatan
 • Lingkungan Perigi
 • Lingkungan Dodokan
 • Lingkungan Reyan
 • Lingkungan Meang
 • Lingkung Tanjung Gunung
 1. Lurah Dasan Geres
 • Lingkungan Dasan Geres Barat
 • Lingkungan Dasan Geres Timur
 • Lingkungan Dasan Geres Tengah
 • Lingkungan Dasan Geres Selatan
 • Lingkungan Dasan Geres Pemda
 • Lingkungan Bawak Gunung
 • Lingkungan Aik Ampat
 • Lingkungan Cemare
 • Lingkungan Menang Timur

 

 1. Desa Kebon Ayu
 • Dusun Penarukan Lauk
 • Dusun Penarukan Daye
 • Dusun Gubuk Raden
 • Dusun Karang Kusume
 • Dusun Bakong
 • Dusun Kelebut
 • Dusun Peroa
 1. Desa Gapuk
 • Dusun Batuk Mulik Karang Bayan
 • Dusun Batuk Mulik Karang Tengah
 • Dusun Batu Mulya
 • Dusun Gapuk
 • Dusun Karang Penujak
 • Dusun Mesulik
 1. Desa Suka Makmur
 • Dusun Mengkok
 • Dusun Egok
 • Dusun Ketejer
 • Dusun Kedatuk
 • Dusun Kebon Kongok
 1. Desa Beleke
 • Dusun Beleke
 • Dusun Bule Tepung
 • Dusun Mendagi
 • Dusun Borok Bokong
 1. Desa Dasan Tapen
 • Dusun Dasan Tapen
 • Dusun Dasan Tapen Barat
 • Dusun Dasan Tapen Tengah
 • Dusun Dasan Tapen Timur
 • Dusun BTN Pemda Lobar
 • Dusun Parwa
 • Dusun Carik Kauh
 1. Desa Banyu Urip
 • Dususn Pesanggrahan
 • Dusun Kusume
 • Dusun Rincang
 • Dusun Kondak
 • Dusun Bantir
 • Dusun Kemuning Tempos
 • Dusun Sambiratik
 • Dusun Bentenu
 • Dusun Pancoran
 • Dusun Perempung
 • Dusun Rincung Selatan
 1. Desa Babussalam
 • Dusun Bile Kedit Utara
 • Dusun Bile Kedit Barat
 • Dusun Bile Kedit Selatan
 • Dusun Bremi Karang Dalem Timur
 • Dusun Bremi Karang Dalem Barat
 • Dusun Bangket Bawak
 • Dusun Lemokek Daye
 • Dusun Lemokek Daye
 • Dusun Karang Langko
 • Dusun Lintar Buwur
 • Dusun Peturunan Puntik
 1. Desa Tempos
 • Dusun Luwuk
 • Dusun Luwuk Daye
 • Dusun Alas Malang
 • Dusun Tempos Daye
 • Dusun Tempos Karang Barat
 • Dusun Tempos Kelebut
 • Dusun Batu Goleng
 • Dusun Ajok Jaya
 • Dusun Kayu Putih
 • Dusun Tolotor Asri
 1. Desa Mesanggok
 • Dusun Dasan Ketujur
 • Dusun Pelepok
 • Dusun Mesanggok
 • Dusun Karang Paok
 • Dusun Jurang
 1. Desa Taman Ayu
 • Dusun Gunung Malang
 • Dusun Taman
 • Dusun Peseng
 • Dusun Jeranjang
 • Dusun Karang Genteng
 • Dusun Bongor Pande
 • Dusun Bongor Muhajirin
 • Dusun Bongor Mekar Sari
 1. Desa Giri Tembisi
 • Dusun lilin
 • Dusun Teluk Gedang
 • Dusun Gumese Utara
 • Dusun Gumese Tengah
 • Dusun Gumese Selatan
 1. PEMERINTAH KECAMATAN

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Camat adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Rincian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja sebagai berikut

 

 1. SARANA PEREKONOMIAN DAN LEMBAGA KEUANGAN

Sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Gerung :

 1. Pasar Kecamatan : 1 buah
 2. Pasar Desa : 2 buah
 3. Toko / Kios : -
 4. Warung : -
 5. Bumdes : -
 6. KUD ( Puskud, Petak, Beleke) : -
 7. Koperasi : -
 8. LKP : 1
 9. Pegadaian : 2
 10. Kautil Pas : 1
 11. Bank : 6 buah
 1. JUMLAH PENDUDUK

Penduduk Kecamatan Gerung pada Tahun 2016 sebanyak 81.224 jiwa yang terdiri diri 38.452 laki-laki dan 42.771 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga ( KK ) sebanyak 27.288 KK dengan perincian per Desa/Kelurahan sebagai berikut :

 

 

NO

DESA/LURAH

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

LURAH GERUNG UTARA

LURAH GERUNG SELATAN

LURAH DASAN GERES

DESA KEBON AYU

DESA GAPUK

DESA SUKA MAKMUR

DESA BELEKE

DESA DASAN TAPEN

DESA BANYU URIP

DESA BABUSSALAM

DESA TEMPOS

DESA MESANGGOK

DESA TAMAN AYU

DESA GIRI TEMBESI

 

3.043

3.559

3.570

2.965

1.807

2.162

3.425

2.555

2.874

3.892

2.049

1.866

2.815

1.870

 

3.389

3.984

3.995

3.325

1.995

2.383

3.817

2.826

3.187

4.352

2.268

2.050

3.140

2.064

 

6.432

7.543

7.563

6.286

3.802

4.545

7.242

5.381

6.061

8.244

4.317

3.916

5.955

3.934

J U M L A H

38.452

42.771

81.223

Sumber data BPS Kabupaten Lombok Barat

 

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN GERUNG MENURUT KK TAHUN 2016

 

NO

 

DESA/LURAH

 

JUMLAH KK

 

JUMLAH JIWA

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

LURAH GERUNG UTARA

LURAH GERUNG SELATAN

LURAH DASAN GERES

DESA KEBON AYU

DESA GAPUK

DESA SUKA MAKMUR

DESA BELEKE

DESA DASAN TAPEN

DESA BANYU URIP

DESA BABUSSALAM

DESA TEMPOS

DESA MESANGGOK

DESA TAMAN AYU

DESA GIRI TEMBESI

 

1.629

1.855

2.501

2.413

1.395

1.771

2.210

1.738

2.325

2.603

1.737

1.208

2.450

1.453

 

6.432

7.543

7.565

6.286

3.802

4.545

7.242

5.381

6.061

8.244

4.317

3.916

5.955

3.934

 

J U M L A H

27.288

81.223

 

Selengkapnya Profil Kecamatan Gerung Tahun 2017 Download Disini

Sambutan
YouTube
Twitter
Facebook Kecamatan
Agenda Kegiatan
KK Selesai
KTP selesai